Hoppa till innehåll

Begränsad klimatpåverkan

Miljömål 1 Nacka ska bidra till att minska den globala klimatpåverkan genom att sänka sina direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser.
Träd i vårsol

Strategiskt mål: Nacka bidrar till minskad klimatpåverkan genom att stärka sitt arbete inom områdena

  1. Transporter och resor
  2. Energieffektivisering
  3. Konsumtion

Indikatorer

1.1 Utsläpp av växthusgaser

Indikator 1.1

Utsläpp av växthusgaser per person (ton)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 2,2 ton/invånare2016

1.2 Utsläpp av växthusgaser från vägtrafik

Indikator 1.2

Utsläpp av växthusgaser per person från vägtrafik (ton)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 0,7 ton/invånare2016

1.3 Utsläpp av växthusgaser från energianvändning i bebyggelse

Indikator 1.3

Utsläpp av växthusgaser per person från energianvändning i bebyggelse (ton)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 0,9 ton/invånare2016

1.4 Klimatpåverkan från konsumtion

Indikator 1.4
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016

1.5 Avfall från hushåll

Indikator 1.5

Mängd insamlat avfall från hushåll (kg/person)

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Senaste värdet: 404 kg/invånare2017

1.6 Energianvändning i byggnader

Indikator 1.6

Energianvändning i kommunens egna byggnader (kWh/kvm)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 132,3 kWh/kvm2017

1.7 Klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp

Indikator 1.7

Klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp, kg CO2-ekvivalenter/kg mat

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: 2,2 kg CO2E/kg mat2017

Sidan uppdaterades: