Hoppa till innehåll

Avfall från hushåll

Indikatorn visar mängden avfall från hushållen i Nacka kommun. Här ingår restavfall, matavfall, grovavfall, förpackningar och returpapper samt farligt avfall.

Vid omräkning till kg/person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus, och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Indikator 1.5 Mängd insamlat avfall från hushåll (kg/person)
Färgruta Nacka
Färgruta Målnivå 2030 (-30%)
Datakälla: AvfallWeb

Kommentar

Under 2017 ökade mängden hushållsavfall per invånare. Ökningen har skett inom grovavfall, restavfall och farligt avfall. Insamling av farligt avfall dubblades 2017 jämfört med året innan.

Nacka ligger under medel för riket, där mängden hushållsavfall per invånare är 473 kg.

Sidan uppdaterades: