Hoppa till innehåll

Ett rikt växt- och djurliv

Miljömål 6 Nacka ska ha ett attraktivt och varierat landskap med en bevarad mångfald av djur och växter.
Törnskata
Törnskata i Erstavik. Foto: Ronny Fors.

Strategiska mål: Varierat landskap med en hög grad av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och rekreativa kvaliteter.

Indikatorer

6.1 Höga naturvärden

Indikator 6.1

Andel av kommunytan som är naturmark med höga naturvärden

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2010
Senaste värdet: 6,8 %2018

6.2 Skyddad natur

Indikator 6.2

Andel skyddad naturyta av kommunytan

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 17,9 %2018

6.3 Indikatorarter

Indikator 6.3

Utveckling för Nackas lokala indikatorarter

Sidan uppdaterades: