Hoppa till innehåll

Frisk luft

Miljömål 2 Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Strategiskt mål: Lägre halter av partiklar i luften. Lägre halter av kvävedioxid i luften. Minskade utsläpp av flyktiga organiska kolväten.

Indikatorer

2.1 Partiklar

Indikator 2.1

Andel skolor och förskolor som klarar nationellt mål för partiklar

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet: 99 %2016

2.2 Kvävedioxid

Indikator 2.2

Andel skolor och förskolor som klarar nationellt miljömål för kvävedioxid

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 100 %2016

2.3 Bensen

Indikator 2.3

Andel skolor och förskolor som klarar nationellt miljömål för bensen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 100 %2016

2.4 Andel resor med cykel

Indikator 2.4

Andelen av alla resor i högtrafik som sker med cykel (%)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 10 %2015

2.5 Antal cyklande

Indikator 2.5

Antal cyklande i förhållande till total befolkning

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 7,9 passager/invånare2017

2.6 Påstigande i kollektivtrafiken

Indikator 2.6

Antal påstigningar i kollektivtrafiken i förhållande till total befolkning.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2014
Senaste värdet: 0,7 påstigande/inv.2016

Sidan uppdaterades: