Hoppa till innehåll

Giftfri miljö

Miljömål 3 Nacka ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt.

Strategiskt mål: Minskade gifter i barns vardag. Inga skadliga utsläpp från förorenade områden.

Indikatorer

3.1 Giftfri förskola

Indikator 3.1

Andel punkter på checklistan för giftfri förskola som förskolorna i snitt klarat av (%)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet: 88 %2018

3.2 Farliga ämnen

Indikator 3.2

Andel skolor, förskolor, lekplatser och idrottsanläggningar som är inventerade och åtgärdade avseende särskilt farliga ämnen.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: 0 %2018

3.3 Förorenade markområden

Indikator 3.3

Förorenade markområden som är åtgärdade

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 15 %2018

3.4 Farligt avfall

Indikator 3.4

Mängd farligt avfall i soppåsen (g/hushåll och vecka)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2014
Senaste värdet: 100 g/hushåll/vecka2014

3.5 Ekologisk mat

Indikator 3.5

Andel ekologisk mat i kommunens verksamheter (%)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 30,5 %2018

3.6 Miljömärkta varor

Indikator 3.6

Andel miljömärkta varor som köps in av kommunen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 25,3 %2018

3.7 Närproducerad mat i kommunens verksamheter

Indikator 3.7

Andelen närproducerad mat i kommunens verksamheter inom varugrupperna kött, fågel, mejeri och ägg från djur som är födda, uppfödda och slaktade i Sverige.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet: 77,6 %2018

Sidan uppdaterades: