Hoppa till innehåll

Giftfri miljö

Miljömål 3 Nacka ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt.

Strategiskt mål: Minskade gifter i barns vardag. Inga skadliga utsläpp från förorenade områden.

Indikatorer

3.1 Giftfri förskola

Indikator 3.1

Andel punkter på checklistan för giftfri förskola som förskolorna i snitt klarat av (%)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 86 %2016

3.2 Farliga ämnen

Indikator 3.2

Andel skolor, förskolor, lekplatser och idrottsanläggningar som är inventerade och åtgärdade avseende särskilt farliga ämnen.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: 0 %2017

3.3 Förorenade markområden

Indikator 3.3

Förorenade markområden som är åtgärdade

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 10 %2017

3.4 Farligt avfall

Indikator 3.4

Mängd farligt avfall i soppåsen (g/hushåll och vecka)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2014
Senaste värdet: 100 g/hushåll/vecka2014

3.5 Ekologisk mat

Indikator 3.5

Andel ekologisk mat i kommunens verksamheter (%)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 25 %2017

3.6 Miljömärkta varor

Indikator 3.6

Andel miljömärkta varor som köps in av kommunen

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Senaste värdet: 18 %2017

Sidan uppdaterades: