Hoppa till innehåll

Förorenade markområden

Indikatorn visar andelen förorenade markområden i Nacka kommun som är åtgärdade sedan 2015. Den gäller förorenade områden med riskklass 1 och 2 enligt Naturvårdsverkets riskklassning. Klass 1: ”Mycket stor risk för människors hälsa och miljön”. Klass 2: ”Stor risk för människors hälsa och miljön”

Indikator 3.3 Förorenade markområden som är åtgärdade
Datakälla: Länsstyrelsen Stockholm och Nacka kommun

Kommentar

Elva av 105 förorenade områden i Nacka är nu åtgärdade. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har också antagit en strategi för åtgärdsprioritering av arbete med förorenade områden.

Sidan uppdaterades: