Hoppa till innehåll

Giftfri förskola


Trä är ofta ett bra material för leksaker. Foto: Ronny Fors.

Checklistan innehåller 27 konkreta åtgärder för att minska förskolebarnens exponering. Indikatorn visar hur stor andel av åtgärderna som har genomförts.

Indikator 3.1 Andel punkter på checklistan för giftfri förskola som förskolorna i snitt klarat av (%)
Datakälla: Nacka kommun

Kommentar

Indikatorn följdes upp genom en enkät som skickades till alla förskolor i Nacka 2016. 58 procent av förskolorna (59 av 102) svarrade på enkäten. Dessa förskolor hade då klarat av i genomsnitt 86 procent av punkterna på checklistan.

Eftersom det är troligt att det finns en överrepresentation av ja-svar bland dem som valt att svara på enkäten har kommunen valt att inte skicka ut samma slags enkät under 2017. En nyare variant av enkäten planeras att skickas ut under 2018.

Sidan uppdaterades: