Hoppa till innehåll

Rent vatten

Miljömål 4 Sjöar och vattendrags biologiska och ekologiska värden ska bevaras. Kust och farvatten i Nacka ska ha goda förutsättningar för rik biologisk mångfald och ha god tillgänglighet för rekreation.

Strategiska mål: Livskraftiga ekosystem i sjöar, våtmarker, vattendrag och längs kust. Skydd av marina områden. Minskad påverkan från båtlivet. Minskade fosfor- och kväveutsläpp till vatten.

Indikatorer

4.1 Badvattenprover

Indikator 4.1

Andel badvattenprover som inte har någon anmärkning

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 95 %2018

4.2 Vattenförekomster med god ekologisk status

Indikator 4.2

Andel vattenförekomster som uppnår minst god ekologisk status

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet: 12 %2018

4.3 Vattenförekomster med god kemisk status

Indikator 4.3

Andel vattenförekomster som uppnår god kemisk status

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet: 62 %2018

4.4 Övergödning i sjöar

Indikator 4.4

Andel sjöar med god status vad gäller övergödning

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet: 63 %2018

4.5 Enskilda avlopp

Indikator 4.5

Antal enskilda avlopp i kommunen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 1973 stycken2018

4.6 Giftiga båtbottenfärger

Indikator 4.6

Andel båtar som inte använder giftiga båtbottenfärger

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: 38 %2017

Sidan uppdaterades: