Hoppa till innehåll

Vattenförekomster med god ekologisk status

Indikatorn visar andelen vattenförekomster i Nacka som uppnår god ekologisk status. I Nacka finns totalt 15 ytvattenförekomster som ska uppnå god status senast 2021 eller 2027.

Indikator 4.2 Andel vattenförekomster som uppnår god ekologisk status
Färgruta Nacka
Färgruta Målnivå 2021
Färgruta Målnivå 2027
Datakälla: VISS (Vatteninformationssystem Sverige)

Kommentar

Endast tre av Nackas 15 vattenförekomster uppnår god ekologisk status enligt Vattenmyndighetens senaste klassning. Det motsvarar 20 procent.

VISS, områdesstatistik för Nacka kommun

Sidan uppdaterades: