Gå direkt till sidans innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Artikel

Nacka kommun står bakom denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur webbplasten uppfyller lagen om tillgänglighet för digital offentlig service. Här kan du också se vilka tillgänglighetsproblem som finns och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan lösa problemen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från hemsidan som inte är tillgängligt för dig så kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Här kan du rapportera brister om webbplatsens tillgänglighet.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Du kan läsa mer om det i avsnittet Innehåll som inte är tillgängligt längre ner på sidan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på DIGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Diagram

Vissa av de mer komplicerade diagrammen på webbplatsen kan innehålla färger som inte har fullgod kontrast enligt riktlinjerna för tillgänglighet. Det går att öka kontrasten genom att markera en mätserie i diagramytan eller i diagramförklaringen. Den valda mätserien visas då med svart färg. Bakgrundsfärger i diagrammen, så kallade tillståndsklassningar, visas även i text när man markerar en mätpunkt eller en stapel.

Mätserier och mätpunkter i diagrammen kan markeras med pekdon eller med tangentbordets tab- och piltangenter. Data i diagrammen kan även visas i tabellform via fliken Tabell, eller i exelformat via länken Exportera data till Excel under diagrammen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av det redaktionella innehållet på Nackas Miljöbarometer. Kommunens applikationsutvecklare Miljöbarometern AB har gjort en teknisk granskning av tillgängligheten på webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 22 juni 2022.
Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 22 juni 2022.

Uppdaterad: 2022-06-22