Gå direkt till sidans innehåll

Avfallsplan 2021-2026

Projekt AP

Nackas avfallsplan utgår från fyra övergripande mål: att förebygga avfall, att ge god service, tillgänglig insamling och engagera Nackaborna, att ha en hållbar och säker avfallshantering samt att minska nedskräpningen. Avfallsplanen gäller fram till och med år 2026.

Nackas avfallsplan beskriver hur alla i Nacka kommun i enlighet med den nationella avfallsplanen och de lokala miljömålen ska arbeta med hantering av avfall fram till och med år 2026. Dokumentet är styrande för avfallshantering i kommunen och är ett krav enligt lag. Avfallsplanen tillsammans med avfallsföreskrifterna utgör den kommunala renhållningsordningen.

Syftet med avfallsplanen är att Nackabor, företagare, verksamheter och kommunen själva ska arbeta för att minska och förebygga avfall och nedskräpning och minska avfallets miljöpåverkan.

Till avfallsplanen hör en handlingsplan, som styr kommunens arbete för att nå målen. Den består av totalt 54 åtgärder.

Uppdaterad: 2023-06-08