Gå direkt till sidans innehåll

Frisk luft

Huvudområde MP. 2

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Strategiskt mål: Lägre halter av partiklar i luften. Lägre halter av kvävedioxid i luften. Minskade utsläpp av flyktiga organiska kolväten.

Uppdaterad: 2024-03-04