Hoppa till innehåll

God bebyggd miljö

Miljömål 5 Den bebyggda miljön i Nacka ska bidra till en god livsmiljö där resurser nyttjas på ett hållbart sätt. Det ska vara nära till naturen och människors hälsa ska stå i fokus. Nackas sårbarhet inför effekterna av klimatförändringar ska minska.
Tak med solceller
Tak med solceller.

Strategiska mål: Miljöanpassad bebyggelsestruktur. God inomhusmiljö. God ljudmiljö. Tillgång och tillgänglighet till parker och natur ska vara god i alla kommundelar, nära bostäder och förskolor.

Indikatorer

5.1a Kommunal nybyggnation

Indikator 5.1a

Andelen certifierad kommunal nybyggnation där kommunen är byggherre

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 100 %2017

5.1b Miljöcertifierade byggnader

Indikator 5.1b

Antal miljöcertifierade byggnader i Nacka kommun

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 96 stycken2017

5.2 Strategi för klimatanpassning

Indikator 5.2

Framtagen strategi för klimatanpassning senast år 2018 (Ja/nej)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: Nej2016

5.3 Hållbart byggande

Indikator 5.3

Andel beslutade detaljplaner som arbetar utifrån ”Riktlinjer för hållbart byggande”

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 100 %2017

5.4 Gångavstånd till friluftsområde

Indikator 5.4

Andel invånare som har högst 1 kilometers gångavstånd till större friluftsområde

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: 61,5 %2017

5.5 Nära till grönområde

Indikator 5.5

Andel invånare som har högst 300 meters gångavstånd till ett grönområde eller park

5.6 God ljudmiljö

Indikator 5.6

Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 87 %2017

5.7 Radon

Indikator 5.7

Andel förskolor och skolor där radonhalten är under gränsvärdet

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 100 %2017

Sidan uppdaterades: