Gå direkt till sidans innehåll

Mål 1 Avfall och matsvinn förebyggs

Huvudområde AP.1

Att förebygga avfall är både att minska mängden och hur farligt avfallet är. När vi förebygger avfall är det bra för miljön på flera sätt. Det ger lägre energianvändning, mindre utsläpp av växthusgaser och sparar på jordens naturresurser.

Avfall kan förebyggas genom att vi delar, hyr, lånar, reparerar och uppgraderar i stället för att köpa nytt. Matsvinnet kan minska genom bättre planering, förvaring, tillagning och servering. Att minska avfallet och matsvinnet kommer att leda till minskade kostnader för avfallshantering och lägre kostnader för inköp för de kommunalt finansierade verksamheterna.

Uppdaterad: 2023-06-08