Hoppa till innehåll

Utsläpp av växthusgaser

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom Nackas geografiska område. Här ingår utsläpp från uppvärmning, elanvändning och transporter samt behandling av avloppsvatten. Utsläpp från elanvändningen beräknas med utsläppsvärden för nordisk produktionsmix. Utsläppen från resor utanför kommungränsen ingår inte, inte heller utsläpp från varor och livsmedel som producerats utanför kommunen.

Indikator 1.1 Utsläpp av växthusgaser per person (ton)
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, SCB

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser har minskat med nästan 13 procent mellan 2011 och 2015 vilket är bättre än den uppsatta målutvecklingen. Minskningen har skett både inom energianvändning och transporter inom kommunen.

Data till indikatorn hämtas från nationella emissionsdatabasen. För enskilda kommuner är statistiken relativt osäker och bör tolkas med viss försiktighet. Emissionsdatabasen uppdateras årligen, även historiska utsläppsvärden uppdateras eftersom utsläppsberäkningarna utvecklas och förbättras kontinuerligt.

Sidan uppdaterades: