Gå direkt till sidans innehåll

Antal skräp/10 m2 i stadsmiljö

Indikator AP.4.1

Skräpmätningar genomförs i stadskärnan enligt Håll Sverige Rents metod vartannat år. För att målet ska uppfyllas bör det inte finnas mer är 5 skräp per 10m2 år 2026.

Antal skräp/10 m2 i stadsmiljö

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
3,89 Antal (2021)
Mål:
5 Antal (2025)

Kommentar

Skräpmätningar görs vartannat år. Målet är att det inte ska finnas mer än 5 skräp per 10m2. Vid den senaste mätningen uppnåddes målet.

Uppdaterad: 2023-05-25