Hoppa till innehåll

Badvattenkvaliteten vid Nackas strandbad kontrolleras regelbundet. Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet antingen som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Indikatorn visar andelen badvattenprover utan anmärkning.

Indikator 4.1 Andel badvattenprover som inte har någon anmärkning
Färgruta Nacka
Färgruta Riket
Färgruta Målnivå 2020
Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten

Kommentar

Andelen badvattenprover utan anmärkning har ökat från 82 procent 2014 till 98 procent 2017. Under 2017 hade en provtagning mer än året innan anmärkning.

Sidan uppdaterades: