Gå direkt till sidans innehåll

Mängd grovavfall/person (kg/person)

Indikator AP.1.2

Följs upp årligen utifrån uppgifter om insamlade mängder grovavfall. Omfattar följande fraktioner i Avfall Web: I12, I14, I15, I16, I36, I39, I42, I43, F5 och F6)

Mängd grovavfall/person (kg/person)

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
82 (2022)
Mål:
83,2 (2026)

Kommentar

Mängden grovavfall har minskat med 21 procent mellan år 2021 och 2022 vilket är mer än målet att minskningen ska vara minst 20 procent fram till år 2025.

Uppdaterad: 2023-05-25