Gå direkt till sidans innehåll

Mängd insamlat mat- och restavfall (kg/person)

Indikator AP.1.1

Följs upp årligen utifrån uppgifter om insamlade mängder mat- och restavfall. Det är ett nyckeltal som finns både i Avfall Webb och i Kolada.

Mängd insamlat mat- och restavfall (kg/person)

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
179 kg/invånare (2022)
Mål:
165 kg/invånare (2026)

Kommentar

Mängden insamlat mat- och restavfall fortsätter att minska. Bedömningen är att Nacka kommun kommer uppnå målet till år 2025 att mat- och restavfallet ska ha minskat med 25 procent jämfört med 2015.

Uppdaterad: 2023-05-25