Gå direkt till sidans innehåll

Nöjdhet besök ÅVC (%)

Familj vid köksbord
Indikator AP.2.2

Målet anses uppnått om minst 94 % av de svarande är nöjda eller mycket nöjda med besöken på KLC. Följs upp årligen genom fråga i Avfall Sveriges årliga attitydundersökning.

Nöjdhet besök ÅVC (%)

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
90 % (2022)
Mål:
94 % (2026)

Kommentar

Nöjdheten vid besök på kommunens kretsloppscentraler ligger på en konstant hög nivå. Attitydundersökningen görs årligen. Enkäten visar att Nackaborna är nöjdast bland Nacka kommuns fem jämförelsekommuner. Det återstår dock några procentenheter för att komma upp i målnivån 94 %.

Uppdaterad: 2023-05-25