Gå direkt till sidans innehåll

Nöjdhet hämtn. kommunalt avfall vid bostad (%)

Familj vid köksbord
Indikator AP.2.1

Nyckeltalet anses uppnått om minst 94 % av de svarande är nöjda eller mycket nöjda med hämtning av kommunalt avfall vid bostaden. Följs upp årligen genom fråga i Avfall Sveriges årliga attitydundersökning.

Nöjdhet hämtn. kommunalt avfall vid bostad (%)

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
87 % (2022)
Mål:
94 % (2026)

Kommentar

Nöjdheten vid hämtning av kommunalt avfall vid bostad har legat på i stort sett samma nivå de tre sista åren.

Uppdaterad: 2023-05-25