Gå direkt till sidans innehåll

Farliga ämnen

Foto: Ryno Quantz.
Foto: Ryno Quantz.
Indikator MP.3.2

Särskilt farliga ämnen är ämnen som har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och i miljön. De kan till exempel vara cancerframkallande, ge fel på arvsanlag, hormonsystem eller ge svårigheter att få barn. De stannar kvar länge i våra kroppar och i vår omgivning och vissa av dem kan också vara direkt giftiga. Särskilt farliga ämnen omfattas av särskilda regler inom EU men är tillåtna att säljas och ingå i vanliga konsumentprodukter, till exempel i plast.

För indikatorn finns ingen samlad statistik för hur många verksamheter som är inventerade och åtgärdade. Trots att det inte finns en samlad statistik över utvecklingen så sker arbete med att få bort särskilt farliga ämnen i olika verksamheter. Kultur och fritidsenheten arbetar exempelvis med konstgräsplaner och säkerställa att t ex granulat på planerna inte sprids utanför planen och t ex ner i dagvattnet. Även enheten för fastighetsförvaltning arbetar kontinuerligt med att byta ut giftiga material i sina fastigheter. Utbyten sker dock som reinvesteringar när nuvarande exempelvis golv är uttjänta.

Målnivå 2020:
20 % (2020)
Målnivå 2025:
60 % (2025)
Målnivå 2030:
100 % (2030)
Uppdaterad: 2022-05-11