Gå direkt till sidans innehåll

Giftfri förskola

Trä är ofta ett bra material för leksaker. Foto: Ronny Fors.
Trä är ofta ett bra material för leksaker. Foto: Ronny Fors.
Indikator MP.3.1

Checklistan innehåller 27 konkreta åtgärder för att minska förskolebarnens exponering. Indikatorn visar hur stor andel av åtgärderna som har genomförts.

Andel punkter på checklistan för giftfri förskola som förskolorna i snitt klarat av (%)

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet:
95 % (2021)
Utgångsvärde:
86 % (2016)
Målnivå 2025:
100 % (2025)

Kommentar

Indikatorn följs upp genom en enkät som skickas till alla förskolor i Nacka. Under 2021 skickades en ny enkät ut till alla Nackas förskolor. Av de förskolor som svarat för 2021 kunde i stort sett alla bocka av att de rensat bland kemiska produkter och pysselmaterial. Områden där mer återstår är att undvika plast vid tillagning och servering samt att se över utemiljöerna.

Uppdaterad: 2022-08-05