Gå direkt till sidans innehåll

Farligt avfall

Indikator MP.3.3

Indikatorn visar mängden farligt avfall som slängs i vanliga soppåsen mätt i gram per hushåll och vecka. Exempel på farligt avfall är färg- och oljerester, rengöringsmedel, trasiga elprodukter och batterier. Farligt avfall ska inte kastas tillsammans med övrigt hushållsavfall, utan lämnas in separat på angivna uppsamlingsplatser i kommunen.

Mängd farligt avfall i soppåsen (g/hushåll och vecka)

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet:
24 g/hushåll/vecka (2021)
Utgångsvärde:
100 g/hushåll/vecka (2014)
Målvärde 2020:
50 g/hushåll/vecka (2020)
Målvärde 2030:
0 g/hushåll/vecka

Kommentar

Det senaste utfallet utifrån plockanalysen 2018 visade att 35 gram farligt avfall per hushåll och vecka återfinns i soppåsen. Indikatorn mäts genom så kallad plockanalys, vilket genomförs ungefär vart fjärde år. En plockanalys genomfördes 2021 som visade att 24 g/hushåll/vecka återfanns i soppåsen i snitt för alla hushåll.

Utfallet från 2018 har justerats på grund av att tidigare års värde gällde enbart villor och inte samtliga hushåll.

Uppdaterad: 2022-03-01