Gå direkt till sidans innehåll

Ekologisk mat

Foto: Ronny Fors.
Foto: Ronny Fors.
Indikator MP.3.4

Indikatorn visar andelen ekologisk mat som serveras i kommunens verksamheter. Andelen beräknas utifrån den sammanlagda kostnaden för livsmedel.

Andel ekologisk mat i kommunens verksamheter (%)

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet:
35,0 % (2021)
Utgångsvärde:
19,0 % (2014)
Målnivå 2020:
50,0 % (2020)
Målnivå 2030:
75,0 % (2030)

Kommentar

Sedan september 2019 har kommunen ett s.k. skafferiavtal med MatHem för verksamheter som har behov av livsmedel i mindre kvantiteter och mindre förpackningar. Dessa inköp är numera med i indikatorn för ekologiska inköp. Den ekologiska inköpsandelen är mycket lägre bland dessa verksamheter än de offentliga kök som avropar från ordinarie livsmedelsavtal.

Värdet för 2021 har tyvärr inte ökat i den takt man önskat. Detta kan ha att göra med globala problem så som råvarubrist till följd av Covid 19 pandemin. Även senaste årets extrema väder så som översvämningar och torka kan ha påverkat utfallet. Inom det ekologiska lantbruket flaggas det om eventuella importstörningar för ekologisk soja och svårigheter att hitta säsongsarbetare för högsäsongen.

Uppdaterad: 2022-03-01