Gå direkt till sidans innehåll

Giftfri miljö

Huvudområde MP. 3

Nacka ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt.

Strategiskt mål: Minskade gifter i barns vardag. Inga skadliga utsläpp från förorenade områden.

Kemikalieproduktionen i världen har ökat i snabb takt och kemikalier finns idag i de flesta varor. Många kemikalier har bra och värdefulla egenskaper, men många har också negativa effekter på hälsa och miljö. I många fall är kunskapen om kemikaliers hälsoeffekter inte undersökta. Nya kemikalier framställs fortare än lagstiftningen hinner fasa ut farliga ämnen.

Farliga kemiska ämnen kan läcka från varor och material och påverkar växter, djur och människor. Barn är mycket känsligare än vuxna, eftersom de fortfarande växer och utvecklas.

Förorenade områden är en yta av mark- eller vattenområden som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen. Föroreningarna kommer från utsläpp från till exempel gamla industrier, soptippar eller oljedepåer. I Nacka finns ett stort antal områden med förorenad områden. En del är sanerade, men andra är dåligt undersökta och utgör en risk för omgivningen.

Uppdaterad: 2024-03-04