Gå direkt till sidans innehåll

Badvattenprover

Indikator MP.4.1

Badvattenkvaliteten vid Nackas strandbad kontrolleras regelbundet. Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet antingen som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Indikatorn visar andelen badvattenprover utan anmärkning.

Andel badvattenprover som inte har någon anmärkning

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet:
93,3 % (2021)
Utgångsvärde:
82 % (2014)
Årsmål:
100 %
Uppdaterad: 2021-11-22