Gå direkt till sidans innehåll

Giftiga båtbottenfärger

Indikator MP.4.6

Indikatorn visar andelen båtar som inte använder giftiga båtbottenfärger. Indikatorn avser båtklubbar som arrenderar mark av kommunen (vilket gäller majoriteten av båtklubbarna). Giftiga båtbottenfärger målas på båtars skrov för att förhindra att havstulpaner och alger börjar växa på båten, men giftet från färgen läcker också ut till vattnet. Istället för att måla kan man till exempel tvätta båten när larverna satt sig, eller använda en ultraljudssändare.

Andel båtar som inte använder giftiga båtbottenfärger

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet:
56,5 % (2021)
Utgångsvärde:
38 % (2017)
Målnivå 2020:
25 % (2020)
Målnivå 2025:
50 % (2025)
Målnivå 2030:
75 % (2030)

Kommentar

Resultatet i indikatorn baseras på ett enkätutskick som görs till samtliga båtklubbar. En ny enkät skickades ut till båtklubbarna under 2021. Av de svarande hade majoriteten av de svarande antingen en motorbåt eller segelbåt. Totalt svarade 62 procent att de inte sanerat sin båt från biocidfärg. 7 procent svarade att man gjort en sanering under 2021 och 28 procent, tidigare år.

Majoriten av respondenterna har inte använt borsttvätt under 2021.

Uppdaterad: 2022-02-28