Gå direkt till sidans innehåll

Vattenförekomster med god ekologisk status

Indikator MP.4.2

Indikatorn visar andelen vattenförekomster i Nacka som uppnår god ekologisk status. I Nacka finns totalt 16 ytvattenförekomster som ska uppnå god status senast 2027.

Andel vattenförekomster som uppnår minst god ekologisk status

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet:
6 % (2021)
Utgångsvärde:
13 % (2015)
Målnivå 2021:
60 % (2021)
Målnivå 2027:
100 % (2027)

Kommentar

Endast en av Nackas vattenförekomster (sex procent) uppnår god ekologisk status enligt Vattenmyndighetens senaste klassning. Det är en färre jämfört med 2018.

VISS, områdesstatistik för Nacka kommun

Uppdaterad: 2022-05-11