Gå direkt till sidans innehåll

Vattenförekomster med god kemisk status

Indikator MP.4.3

Indikatorn visar andelen vattenförekomster i Nacka som uppnår god kemisk status. Indikatorn inkluderar inte ämnen som överskrids i hela Sverige (kvicksilver och PBDE - polybromerade difenylterar) eftersom det än så länge är tekniskt omöjligt att sänka dessa värden till en god status. Ämnena kommer till svenska vatten främst via långväga luftburna föroreningar. I Nacka finns totalt 16 ytvattenförekomster (en ny sedan 2017) som ska uppnå god status senast 2021 eller 2027.

Andel vattenförekomster som uppnår god kemisk status

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet:
56 % (2021)
Utgångsvärde:
67 % (2015)
Målnivå 2021:
60 % (2021)
Målnivå 2027:
100 % (2027)

Kommentar

Nio av Nackas 16 ytvattenförekomster (56 procent) uppnår god kemisk status (exklusive kvicksilver och PBDE). Jämfört med 2018 är det två fler vattenförekomster som inte uppnår god status.

När målvärdet 60 procent sattes för 2020 räknades kvicksilver och PBDE in, därför är målvärdet lägre än utgångsvärdet. En justering av målvärdet kommer att göras så att det gäller exklusive kvicksilver och PBDE.

Kunskapen om våra vattenområden förbättras när det kommer in fler analysvärden från vattenundersökningar. Om det saknas kunskap så ska klassning ske positivt. Det kan innebära att det i redovisningen ser ut som vattenområdena ser ut att må bättre än vad de egentligen gör. Sedan mätserien startade 2008 så har kunskapen ökat om våra vattenområden. Tyvärr så var inte statusen i alla vattenområden så bra som redovisats. Det innebär inte att vattnet har försämrats utan bara att kunskapen om vattenområdena har förbättrats.

VISS, områdesstatistik för Nacka kommun

Uppdaterad: 2022-05-11