Gå direkt till sidans innehåll

Andel farligt avfall i restavfall

Indikator AP.3.3

Följs upp genom plockanalys av restavfallet vartannat år.

Andel farligt avfall i restavfall

Senaste värdet:
0,3 % (2021)
Utgångsvärde:
0,35 % (2019)

Kommentar

Plockanalyser då innehållet i hushållens soppåsar analyseras genomförs vartannat år. Andelen farligt avfall som minskade mellan mätningarna för år 2019 och 2021.

Uppdaterad: 2023-05-22