Gå direkt till sidans innehåll

Minst 50 % av matavfallet ska återvinnas biologiskt

Delmål AP.3.1

Minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger återvinns biologiskt genom rötning så att både växtnäring och energi tas till vara.

Målet baseras på det nationella etappmålet att senast år 2023 ska minst 70 procent av atavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger behandlas biologiskt. För att nå målet krävs både att fler Nackabor ansluter sig till matavfallsinsamlingen och att befntliga matavfallskunder ökar sin utsortering.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförs kontinuerligt

0

Genomförs kontinuerligt
Öka anslutning till matavfallsinsamling

Genomförs kontinuerligt

Nacka Vatten och Avfall AB

Påbörjad

1

Påbörjad
Öka utsortering av matavfall hos befintliga matavfallskunder

Påbörjad

Nacka Vatten och Avfall AB

Uppdaterad: 2023-02-12