Gå direkt till sidans innehåll

Materialåtervinning kommunalt avfall

Indikator AP.3.2

Anger andelan kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning inklusive biologisk återvinning. Det är ett nyckeltal som redovisas årligen både i Avfall Web och i Kolada. Det har vidare samma formuerling som det nationella etappmålet som anger att senast 2025 så ska minst 55 viktprocent av det kommunala avfallet förberedas för återanvändninge eller materialåtervinnas.

Materialåtervinning kommunalt avfall

Status:
Tillståndet är tveksamt Tillståndet är tveksamt
Senaste värdet:
34 (2022)
Utgångsvärde:
32 (2019)
Mål:
55 (2025)

Kommentar

Andelen kommunalt avfalls om förbereds för återanvändning eller materialåtervinns ökar något lite, men skulle behöva öka snabbare. Bedömningen är att Nacka kommun till år 2025 inte kommer uppnå målnivån 55 viktprocent som gäller för det nationella etappmålet.

Uppdaterad: 2023-05-25