Gå direkt till sidans innehåll

Andel av kommunens fordon som kan drivas med förnybart bränsle

Träd i vårsol
Indikator MP.1.9

I indikatorn ingår fordon som finns i Nacka kommun, inklusive Nacka vatten och avfall (Personbil, minibuss, lätt lastbil, tung lastbil). Bilpoolen är inte inräknad eftersom leverantören byter fordon beroende på beläggningen. Inräknat i statistiken är alla leasingbilar samt egenägda personbilar och lastbilar (lätta och tunga) från Transportstyrelsen. Släpvagnar och traktorer är undantagna.

Andel av kommunens fordon som kan drivas med förnybart bränsle

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2020
Senaste värdet:
52,6 % (2021)
Utgångsvärde:
34,65 % (2020)
Målnivå 2025:
100 % (2025)

Kommentar

Nacka kommun gick med i projektet Fossilfritt 2030 under 2020. Fossilfritt 2030 är ett storregionalt samverkansprojekt i sex län som syftar till att på bred front växla upp pågående arbete och initiera nya åtgärder som leder till en snabbare omställning till fossilfria transporter.

Projektaktiviteterna består av en kombination av skräddarsytt stöd till varje projektdeltagare samt gemensamma insatser. Insatserna i projektet är uppdelade på två delområden – fordon, drivmedel och infrastruktur samt hållbart resande. Nacka kommun har en stor rådighet över de fordon som kommunen köper in.

Uppdaterad: 2022-08-05