Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser från energianvändning i bebyggelse

El från egna solceller minskar utsläppen. Foto: Adobe Stock.
El från egna solceller minskar utsläppen. Foto: Adobe Stock.
Indikator MP.1.3

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser per invånare från energianvändning i bebyggelsen i Nacka kommun. Här ingår el (inom bebyggelsen) och fjärrvärme samt egen uppvärmning av kommersiella och offentliga lokaler samt bostäder. Utsläpp från elanvändningen beräknas med utsläppsvärden för nordisk produktionsmix.

Utsläpp av växthusgaser per person från energianvändning i bebyggelse (ton)

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet:
0,8 ton/invånare (2019)
Utgångsvärde:
1,1 ton/invånare (2011)
Målnivå 2020 (-15%):
0,9 ton/invånare (2020)
Målnivå 2030 (-30%):
0,7 ton/invånare (2030)

Kommentar

Utsläppen från bebyggelsen ökade något år 2018 men minskade igen 2019, och har nu minskat med 21 procent sedan 2011. Minskningen beror dels på lägre användning samt utsläpp ifrån fjärrvärmen. Även elanvändningen per invånare står för en stor andel av bebyggelsens energiminskning per invånare. Dock har den totala elanvändningen ökat i kommunen sedan 2011. Elanvändningen står för 80 procent av utsläppen i bebyggelsen (dock räknat med relativt högt emissionsvärde, 100 g CO2e/kWh) medan fjärrvärmen står för 17 procent.

Data till indikatorn hämtas från SCB samt nationella emissionsdatabasen. För enskilda kommuner är statistiken relativt osäker och bör tolkas med viss försiktighet. Emissionsdatabasen uppdateras årligen, även historiska utsläppsvärden uppdateras eftersom utsläppsberäkningarna utvecklas och förbättras kontinuerligt.

Uppdaterad: 2021-10-05