Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning i byggnader

Träd i vårsol
Indikator MP.1.6a

Indikatorn visar hur mycket energi som går åt i de byggnader som kommunen äger. Energieffektivisering kan uppnås genom tekniska åtgärder och genom beteendeförändringar. Effektivisering kan till exempel åstadkommas genom förbättrad isolering av byggnader eller genom att välja mer energieffektiva installationer och apparater, bland annat för belysning och ventilation.

Nacka står inför utmaningen att bygga stad, i nybyggnation finns stora möjligheter att bygga energieffektivt. Kommunen behöver skapa förutsättningar för klimatsmarta lösningar tidigt i planprocessen. Kommunen behöver även verka för att energieffektivisera det befintliga bostadsbeståndet. Det är också viktigt att kommunens arbete med att energieffektivisera sina egna fastigheter fortsätter att utvecklas. Trots att kommunen har kommit långt i omställning till fjärrvärme kommer framtiden ställa högre krav på andra förnybara energikällor för att utsläppen ska minska.

Energianvändning i kommunens egna byggnader (kWh/kvm)

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet:
119 kWh/kvm (2021)
Utgångsvärde:
153,3 kWh/kvm (2014)
Målnivå 2020 (-20%):
120 kWh/kvm (2020)
Målnivå 2025:
100 kWh/kvm (2025)

Kommentar

Energianvändning i kommunens egna byggnader har minskat från 174 till 120,3 kilowattimmar per kvadratmeter mellan 2009 och 2020. Målet som sattes till 2020 har uppnåtts. Ett nytt mål har antagits med fortsatta minskningar fram till 2025, med minst 3 % minskning per år.

Fjärrvärmeförbrukningen har minskat 2021 medan el-förbrukningen har ökat. Delvis beror detta på bygg-el för pågående nyproduktioner räknas med.

Uppdaterad: 2022-02-28