Gå direkt till sidans innehåll

Inköp av återbrukade möbler i kommunens verksamheter

Träd i vårsol
Indikator MP.1.10

Produktionen av kontorsmöbler i Sverige släpper ut motsvarande 150 000 ton koldioxid per år. Samtidigt håller kontorsmöbler i 30 år, men används enligt branschen själv bara några år. Det innebär ett enormt resursslöseri, både på organisationens och av naturens resurser.

Inköp av återbrukade möbler i kommunens verksamheter

Senaste värdet:
24 % (2021)
Utgångsvärde:
2 % (2017)
Målvärde 2025:
100 % (2025)

Kommentar

För att kommunen ska kunna nå de uppsatta klimatmålen måste därför andelen nyinköpta möbler som kommunen köper in minska. De kommande satsningarna som är planerade med den nya leverantören för återbrukade möbler i kommunen förväntas göra att andelen inköp av återbrukade möbler förväntas öka. Exempel på en sådan satsning är en intern webbshop för återbrukade möbler som planeras lanseras för kommunala verksamheter.

Målet är att Nacka kommuns verksamheter ska tänka återbruk i första hand när det gäller införskaffande av möbler.

Att köpa återbrukat bidrar utöver klimatbesparingen, en ekonomisk besparing. En beräkning som gjorts av IVL för ett exempelkontor med 170 anställda och en storlek på 2 000 kvadratmeter, där åtta vanligt förekommande kontorsprodukter återbrukades i stället för nyköp visade beräkningen en besparing om 2 miljoner kronor.

Uppdaterad: 2022-02-28