Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser från vägtrafik

Indikator MP.1.2

Indikatorn visar växthusgasutsläpp från vägtrafiken i Nacka. Här ingår personbilar, lastbilar och bussar samt moped och motorcykel.

Utsläpp av växthusgaser per person från vägtrafik (ton)

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet:
0,73 ton/invånare (2019)
Utgångsvärde:
0,99 ton/invånare (2010)
Målnivå 2020 (-25 %):
0,74 ton/invånare (2020)
Målnivå 2025 (-50 %):
0,49 ton/invånare (2025)
Målnivå 2030 (-80 %):
0,20 ton/invånare (2030)

Kommentar

Växthusgasutsläppen från vägtrafiken har minskat med lite drygt en fjärdedel sedan 2010 vilket innebär att målet för år 2020 är uppnått.

Minskningen av utsläpp sedan 2010 har främst skett inom personbilar men även utsläppen inom sektorerna bussar och lastbilar har minskat. Personbilar står för nästan 70 procent av växthusgasutsläppen i vägtrafiken.

Data till indikatorn hämtas från nationella emissionsdatabasen. För enskilda kommuner är statistiken relativt osäker och bör tolkas med viss försiktighet. Emissionsdatabasen uppdateras årligen, även historiska utsläppsvärden uppdateras eftersom utsläppsberäkningarna utvecklas och förbättras kontinuerligt.

Uppdaterad: 2021-10-01