Gå direkt till sidans innehåll

Klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp

Indikator MP.1.7

Produktion av livsmedel är en stor källa till klimatpåverkande utsläpp, och trenden är att de ökar. Kommunen köpte in under 2017 ett system som kan räkna om inköpsdata till klimatpåverkan. Med hjälp av det kan klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp mätas. Indikatorn kompletterar bilden av miljöpåverkan från kommunens livsmedelsinköp (3.5, Andel ekologisk mat).

Klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp, kg CO2-ekvivalenter/kg mat

Rad-id Datum Värde (kg CO2E/kg mat)

0

2017

2,2

1

2018

2,0

2

2019

2,0

3

2020

2,0

4

2021

2,0

5

2022

2,0

Kommentar

Data till indikatorn kommer från upphandlings- och uppföljningssystemet Hantera Livs som möjliggjort att ta fram data på klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp. Det genomsnittliga värdet för 2022 års livsmedelsinköp för kommuners verksamheter var 2 kg CO2-ekvivalenter/kg mat. Värdet har varit i princip stillastående sedan 2017. Fler åtgärder behöver sättas in för att nå målet.

Uppdaterad: 2023-03-13