Gå direkt till sidans innehåll

Klimatpåverkan från konsumtion

Träd i vårsol
Indikator MP.1.4

Indikatorn syftar till att synligöra klimatpåverkan från konsumtion i Nacka kommun. Underlaget till indikatorn baseras på en enkätundersökning gällande konsumtionsvanor som genomfördes första gången 2016. En uppföljande undersökning gjordes 2021.

Klimatpåverkan från konsumtion

Rad-id Konsumtionsvanor Senaste värdet Datum

0

Undersökning genomförd

Ja

2021

Kommentar

Under våren 2021 genomfördes en enkätundersökning för att undersöka och få ökad kännedom om Nackabornas kunskaper, attityder och beteende i frågor kopplade till klimatpåverkan. Frågorna i undersökningen handlade om klimatförändringar och attityder, transporter, livsmedel, ekonomi, återanvändning och hinder för att leva klimatvänligt. Frågeställningarna var kopplade till kommunens miljöprogram där är ett av målen är att minska klimatpåverkan från konsumtion.

I undersökningen från år 2021 framkom det att färre Nackabor använder bilen för att handla, att köttkonsumtionen bland Nackaborna har minskat och att fler Nackabor har gjort aktiva val kring sparande i miljöpåverkande fonder, aktier eller pensionsfonder.

Undersökningen visade också att:

  • Det är vanligare att köra en elbil eller elhybrid. Användningen av bilen är något som har minskat.
  • Fler respondenter kan tänka sig att byta ut sin flygresa till att istället ha semester hemma, något som också kan vara en konsekvens av pandemin.
  • De som anser sig vara klimatmedvetna skiljer sig tydligare från dem som inte anser sig vara det gällande vilka matvanor man kan ändra för att minska sin klimatpåverkan.

Statistik över konsumtionsbaserade utsläpp har efterfrågats länge av kommuner. Sedan 2022 finns ett digitalt verktyg, Konsumtionskompassen, för att illustrera och analysera utsläpp från konsumtion. I dag släpper vi ut nio ton koldioxid per person och år i Nacka, vilket är mer än genomsnittet i Sverige på 9 (inklusive utsläpp från offentlig sektor och investeringar). För att nå Parisavtalets mål behöver dessa utsläpp minska kraftigt till omkring ett ton per person. Läs mer om konsumtionskompassen här: https://www.sei.org/projects-and-tools/tools/konsumtionskompassen/

Uppdaterad: 2023-03-14