Gå direkt till sidans innehåll

Partiklar

Indikator MP.2.1a

Indikatorn visar andelen skolor och förskolor där utomhusluften klarar nationellt mål för partiklar. Detta innebär att halten av partiklar (PM10) inte överstiger 30 mikrogram per kubikmeter beräknat som ett dygnsmedelvärde.

Andel skolor och förskolor som klarar nationellt mål för partiklar

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
99 % (2020)
Målnivå 2025:
100 % (2025)

Kommentar

Samtliga skolor och förskolor klarar målnivån för partiklar.

Uppdaterad: 2021-01-21