Gå direkt till sidans innehåll

Kvävedioxid

Foto: Ann Thafvelin.
Foto: Ann Thafvelin.
Indikator MP.2.1b

Indikatorn visar andel skolor och förskolor där utomhusluften klarar nationellt miljömål för kvävedioxid. Detta innebär att halten av kvävedioxid inte överstiger 20 mikrogram per kubikmeter beräknat som ett årsmedelvärde.

Andel skolor och förskolor som klarar nationellt miljömål för kvävedioxid

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
100 % (2020)
Målnivå 2020:
100 % (2020)

Kommentar

Samtliga skolor och förskolor klarar målnivån där utomhusluften för kväveoxid.

Uppdaterad: 2021-01-21