Gå direkt till sidans innehåll

Påstigande i kollektivtrafiken

Indikator MP.2.4

Indikatorn visar antalet påstigningar i kollektivtrafiken per dygn i Nacka kommun i förhållande till total befolkning (antal påstigningar per invånare). Påstigningar beräknas för en vanlig vintervardag när kapaciteten i kollektivtrafiken är som störst. En resa kan innebära flera påstigningar om man gör byten i kollektivtrafiken. Antal påstigande inkluderar även resande från andra kommuner som stiger på i Nacka kommun.

Antal påstigningar i kollektivtrafiken i förhållande till total befolkning.

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Senaste värdet:
0,49 påstigande/inv. (2020)
Utgångsvärde:
0,7 påstigande/inv. (2014)
Målnivå 2030:
0,8 påstigande/inv. (2030)

Kommentar

Antalet kollektivresenärer mätt som påstigningar per invånare en vintervardag minskade mycket under 2020, vilket var väntat med de restriktioner som infördes på grund av pandemin. År 2019 ökade antalet till 0,74 resor/invånare i Nacka kommun, men 2020 var det nere på 0,49 resor/invånare. Antalet resor per invånare var färre i Nacka än snittet i länet som låg på 0,86 resor/invånare år 2020.

Uppdaterad: 2022-03-17