Gå direkt till sidans innehåll

Andel resor med cykel

Indikator MP.2.2

Indikatorn visar andelen av alla resor i rusningstrafik som sker med cykel.

Andelen av alla resor i högtrafik som sker med cykel (%)

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
14 % (2019)
Målnivå 2030:
20 % (2030)

Kommentar

Den senaste resvaneundersökningen visade att 14 procent av andelen resor i högtrafik sker med cykel i Nacka under 2019. Med högtrafik avses resor till arbetet. Resevaneundersökningen visar även att 35 procent av resorna till arbetet sker med bil och 41 procent kollektivt.

Resvanor i Stockholms län 2019

Uppdaterad: 2021-11-26