Gå direkt till sidans innehåll

Antal cyklande

På Svindersviksbron med cykel. Foto: Fredrik Hjerling.
På Svindersviksbron med cykel. Foto: Fredrik Hjerling.
Indikator MP.2.3

Indikatorn visar antal cyklande vid vissa mätpunkter i kommunen i förhållande till total befolkning. (antal cykelpassager per invånare). Mätpunkterna är vid Sicklavägen och Skurubron.

Antal cyklande i förhållande till total befolkning

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet:
7,9 passager/invånare (2021)
Utgångsvärde:
7,8 passager/invånare (2014)
Målnivå 2030:
15 passager/invånare (2030)

Kommentar

Under 2021 har totalt sett färre cykelpassager uppmätts vid kommunens mätpunkter för cykelpassager än under rekordåret 2020. En minskning har skett i hela landet och är inte unikt för Nacka kommun.

Det minskade antalet cykelresor kan bero på flera faktorer och en av orsakerna kan vara att ”nya” cyklister som valde att cykla under 2020 har återgått till de transportsätt de reste via innan pandemin bröt ut. En annan orsak är att större del av befolkningen har valt att arbeta hemifrån på heltid och fler cykelpendelresor uteblivit. Ytterligare en orsak kan vara att pågående stadsbyggnadsprojekt påverkar till att fler väljer att inte cykla, exempelvis i anslutning till mätpunkt Skurubron där byggtakten har intensifierats samt att strängare vinterförhållanden rådde under året 2021.

Information på webben är ett led i kommunens stasning på ökat cyklande

Cykla i Nacka

Cykelräkning pågår

Nu räknas cyklisterna dagligen på sex platser i kommunen.
Här kan du se antalet cyklister per plats samt ett medelvärde och ett totalvärde.

Antalet cyklister uppdateras en gång per dygn.

Uppdaterad: 2022-05-11