Gå direkt till sidans innehåll

Bensen

Indikator MP.2.1c

Indikatorn visar andel skolor och förskolor där utomhusluften klarar nationellt miljömål för bensen. Detta innebär att halten av bensen inte överstiger 1 mikrogram per kubikmeter beräknat som årsmedelvärde.

Andel skolor och förskolor som klarar nationellt miljömål för bensen

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
100 % (2020)
Målnivå 2025:
100 % (2025)

Kommentar

Samtliga skolor och förskolor uppnår det nationella miljömålet för bensen 2015.

Uppdaterad: 2021-01-21