Gå direkt till sidans innehåll

Bensen

Indikator MP.2.1c

Indikatorn visar andel skolor och förskolor där utomhusluften klarar nationellt miljömål för bensen. Detta innebär att halten av bensen inte överstiger 1 mikrogram per kubikmeter beräknat som årsmedelvärde.

Andel skolor och förskolor som klarar nationellt miljömål för bensen

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
100 % (2022)
Målnivå 2025:
100 % (2025)

Kommentar

Vägtrafik är en av de viktigaste utsläppskällorna till bensen. Småskalig vedeldning och utsläpp andra förbränningsmotorer (snöskotrar, båtar) utgör också utsläppskällor. Data från indikatorn bygger på beräkningar som grundas på utsläppsdata inom kommunen, regionen och nationellt. Beräkningsmodellen kalibreras mot mätpunkter som dock inte ligger inom Nacka.

Samtliga skolor och förskolor uppnår det nationella miljömålet för bensen.

Uppdaterad: 2023-03-14