Gå direkt till sidans innehåll

God ljudmiljö

Indikator MP.5.6

Indikatorn visar andelen boende med högst 30 dBA ekvivalent ljudnivå, och 45 dBA maximal ljudnivå.

Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet:
89 % (2021)
Utgångsvärde:
87 % (2016)
Målnivå 2030:
95 % (2030)

Kommentar

11% av den ökade befolkningen i befintliga bostäder förväntas vara bullerstörda.

Uppdaterad: 2022-02-28