Gå direkt till sidans innehåll

Tillämpling av grönytefaktorn inom markanvisningsavtal

Indikator MP.5.7a

Indikatorn mäter den årliga andelen markanvisningsvtal som tillämpar grönytefaktorn.

Andel årliga markanvisningavtal på kvartersmark som tillämpar grönytefaktorn

Senaste värdet:
25 % (2021)
Utgångsvärde:
25 % (2021)

Kommentar

Indikatorn visar vid hur stor andel av kommunens markanvisningsavtal som tillämpar grönytefaktorn på kvartersmark. Grönytefaktorn är ett planeringsverktyg som syftar till att öka andelen flerfunktionella grönytor genom att arbeta med sociala värden, biologisk mångfald och klimatanpassning.

För 2021 undertecknades fyra markanvisning/markgenomgörandeavtal. Grönytefaktorn var med i ett av avtalen.

Uppdaterad: 2022-05-11