Gå direkt till sidans innehåll

Nätanslutna solcellsanläggningar i Nacka

Indikator MP.5.8

Installerade solceller som är anslutna till elnätet är en växande del av energisystemet och är en del av Sveriges framtida elnät. Det råder stort intresse för solenergi i Sverige och trenden visar inga tecken på att avta. Allt fler privatpersoner, fastighetsägare och företag får upp ögonen för solenergi som ett sätt att göra en långsiktigt god investering och samtidigt skona miljön.

Nätanslutna solcellsanläggningar i Nacka: antal och effekt

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet:
650 Installerad effekt (2021)
Utgångsvärde:
114 Installerad effekt (2017)

Kommentar

Kommuner kan arbeta på olika sätt för att främja utbyggnaden av solcellsanläggningar som utökat arbete med energi och klimatrådgivningen och framtagande av solkartor som kan ge en uppskattning om vilka förutsättningar som finns för solceller på sitt tak.

Majoriteten av den installerade effekten kommer från anläggningar under 20 kW, det vill säga mindre solcellsanläggningar som exempelvis villatak. Sedan 2016 har antalet nätanslutna solcellsanläggningar i Nacka ökat.

Uppdaterad: 2022-04-07