Gå direkt till sidans innehåll

Hållbart byggande

Indikator MP.5.3

Ett övergripande fokus är att styra mot en hållbar stadsutveckling. Från och med 1 januari 2020 gäller strategin för miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen för alla stadsutvecklingsprojekt som påbörjas i Nacka efter 1 jan 2020. Strategin är vägledande i stadsutvecklingen genom att miljö- och klimatarbetet förankras tidigt i projekten och en systematisk uppföljning av arbetet sker under projektens gång. I stadsbyggnadsprojekten ska respektive projekt, i samråd med byggaktören, fastställa projektspecifika ambitionsnivåer och åtgärder för strategins sex strategiska inriktningar.

Målnivå 2020:
100 % (2030)

Kommentar

Analys av utfall är ännu inte genomförd.

Uppdaterad: 2022-06-23